Политика за защита на личните данни

П О Л И Т И К А
за защита на лични данни

Виви Тур ЕООД (наричано по-долу Виви Тур), седалище гр. Трявна 5350, ул. Индустриална 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204030352
Tелефон: 0896 097 735, Електронна поща: valdi_hill@abv.bg

Моля, прочете внимателно Политиката на Комплекс Валди Хил за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
Предоставянето на лични данни на сайта valdihill.com са напълно доброволно.
Важно е да Ви информираме че:

Услугите предлагани от "ВИВИ ТУР" ЕООД са предназначени само пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от "ВИВИ ТУР" ЕООД на непълнолетни лица.
"ВИВИ ТУР" ЕООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
"ВИВИ ТУР" ЕООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашите сайтове или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате "ВИВИ ТУР" ЕООД като администратор да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?
Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н. се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайтовете собственост на "ВИВИ ТУР" ЕООД
Посетител е всяко лице заредило сайтовете на "ВИВИ ТУР" ЕООД в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от "ВИВИ ТУР" ЕООД:
Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на "ВИВИ ТУР" ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия за предоставяне на определена услуга.
Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 месец. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта, Информирано съгласие.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация
Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
Срок на съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Информирано съгласие, легитимен интерес

Клиенти на "ВИВИ ТУР" ЕООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
Цели на обработването: Предоставяне на туристическа услуга или хотелско настаняване, спазвайки изискванията на Закона за Туризма и другите нормативни документи.
Срок за съхранение: 10 години
Правно основание за обработването:  Изпълнение на договор; легитимен интерес, Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие.


Кой друг може да получи данните Ви?

"ВИВИ ТУР" ЕООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
- има изрично съгласие от ваша страна;
- има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
- Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и "ВИВИ ТУР" ЕООД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. "ВИВИ ТУР" ЕООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.


Какви са Вашите права?

Можете да изискате информация относно събраната за Вас информация и запазените лични данни. Ваше право е по всяко време да откажете да предоставите личните си данни за събиране и обработка. Имате „правото да бъдеш забравен“, ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: valdi_hill@abv.bg.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
"ВИВИ ТУР" ЕООД не нови отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от "ВИВИ ТУР" ЕООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на "ВИВИ ТУР" ЕООД.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.
Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

WINTER SEASON
Reservation